Erasmus+

Tempus

Higher Education

For Students

Ovaj dokument je izradila Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), u saradnji sa Nacionalnom Erasmus+ kancelarijom u Bosni i Hercegovini (NEO) i grupom eksperata za reformu visokog obrazovanja u BiH (HERE).

Dokument opisuje postojeće zakonske okvire, politike, kao i razvoj zakonodavstva, te pruža osnovne statističke podatke.

Pristup i prikupljanje podataka su provedeni u bliskoj saradnji sa Eurydice, te Mrežom obrazovnih sistema i politika u Evropi.

Ovaj dokument odražava stavove Erasmus+ kancelarije, HERE i relevantnih nacionalnih vlasti.

Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Bosni i Hercegovini (NEO), u saradnji sa grupom eksperata za reformu visokog obrazovana (HERE) i Univerzitetom u Istočnom Sarajevu (UIS) organizovala je godišnju HERE konferenciju pod nazivom ''implementacija Bolonjskog procesa u BiH - Trendovi i prakse u visokom obrazovanju'' u srijedu, 07. decembra 2016. godine, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Događaj su otvorili prof. dr. Radoslav Grujić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu i g-din Suad Muhibić, direktor Nacionalne Erasmus+ kancelarije u BiH.

Cilj konferencije je bio da se prenesu znanja, vještine i iskustava od strane eksperata za reformu visokog obrazovanja stečene na međunarodnim HERE trening seminarima i studijskim posjetama održanim u 2016. godini, kao i unapređenje saradnje između HERE eksperata i relevantnih institucija iz oblasti visokog obrazovanja.

Opširnije...

Erasmus+ program nudi mogućnosti za mobilnost u oblasti visokog obrazovanja te projekte saradnje sa evropskim partnerima. Poziv za dostavu projektnih prijedloga je objavljen sa rokovima za prijave u februaru 2017. godine.

Zainteresovani za učešće kao institucija?

Ili ste student ili član osoblja u potrazi za Erasmus+ stipendijom?

Evropa nudi čitav niz mogućnosti studiranja u oblasti visokog obrazovanje i mogućnost stipendiranja. Saznajte više informacija o 30 evropskih zemalja na ovoj web stranici: Studiranje u Evropi.