Erasmus+

Tempus

Higher Education

For Students

Novi Erasmus+ program ima za cilj podržati aktivnosti u području obrazovanja, obuke, mladih i sporta za razdoblje 2014. ̶ 2020.

Erasmus+ rezultat je spajanja 7 programa:

  • Program cjeloživotnog učenja (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig);
  • Program Mladi na djelu;
  • Pet programa namijenjenih međunarodnoj saradnji (Program Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, programi saradnje s industrijalizovanim državama u području visokog obrazovanja);
  • Nova akcija o sportu.

Erasmus+ obezbjeđuje sredstva za različite vrste aktivnosti u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta. Program daje mogućnosti studentima, praktikantima, osoblju, te volonterima za boravak u inostranstvu u određenom periodu s ciljem unapređenja vještina i zapošljivosti.

Program podržava organizacije u radu u transnacionalnim partnerstvima i dijeljenju inovativnih praksi u oblasti obrazovanja, obuke i mladih. Nova akcija o sportu pružit će podršku projektima sporta na lokalnoj razini i prekograničnim izazovima kao što su borba protiv namještanja utakmica, dopinga, nasilja i rasizma.

Akcije Erasmus+ programa su podijeljene u centralizovane i decentralizovane akcije. Nacionalne agencije, uspostavljene od strane nacionalnih vlasti u svakoj programskoj zemlji, provode decentralizovane akcije Erasmus+ programa. Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu (EACEA), koja je smještena u Briselu, provodi centralizovane akcije Erasmus+ programa.

U svrhu provođenja Erasmus+ programa u državama van EU i drugim programskim zemljama (npr. partnerskim zemljama), uspostavljeni su nacionalni Erasmus+ uredi. U cilju pružanja informacija zainteresovanim stranama u programskim zemljama, nacionalne agencije imaju uspostavljene nacionalne kontakt tačke.

Proces apliciranja za centralizovane akcije je iniciran na jedan od sljedećih načina:

  • Određene akcije su uključene u Opšti poziv za dostavu prijedloga, a detalji o akcijama su naznačeni u Erasmus+ programskom vodiču;
  • Posebni pozivi za dostavu prijedloga koji su objavljeni na stranici;
  • Ograničeni pozivi za dostavu prijedloga su relevantni samo za tijela nominovana od strane nacionalnih vlasti u Erasmus + programskim zemljama, a čije je djelovanje u specifičnim oblastima (studije, menadžment strateških inicijativa);
  • Pozivi za tendere se objavljuju u slučaju potrebe za vrlo specifičnim uslugama.

EACEA je zadužena za potpuni životni ciklus projekata, uključujući promociju programa, analizu zahtjeva za grantove, monitoring projekata, te diseminaciju rezultata projekta i programa. Više informacija o EACEA-i.