Erasmus+

Tempus

Higher Education

For Students

Nacionalni Erasmus+ Informativni dan u Bosni i Hercegovini održan je u četvrtak, 9. novembra 2017. godine, u prostorijama Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Događaj su otvorili Suad Muhibić, direktor Nacionalne Erasmus+ kancelarije u BiH, prof. dr. Biljana Antunović, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci, g-đa Aleksandra Wagner, šef Regionalnog ureda u Banjoj Luci, Delegacija EU u BiH i g-din Adnan Husić, pomoćnik ministra u sektoru za obrazovanje Ministarstva civilnih poslova BiH.

Fokus događaja je bio na promociji mogućnosti u okviru Erasmus+ programa, s posebnim naglaskom na mogućnosti iz oblasti visokog obrazovanja, uključujući: projekte jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju, međunarodne kreditne mobilnosti, zajedničke master programe, Žan Mone aktivnosti, te ostale relevantne mogućnosti.

Događaju je prisustvovalo oko 90 učesnika, predstavnika akademske zajednice, relevantnih ministarstava obrazovana i agencija, nevladinih organizacija, studenata te ostalih relevantnih sudionika.

Dear colleagues,

We are pleased to inform you that the 2018 Erasmus+ Call for Proposals has been published today.

This year, for the first time, the Programme Guide is available in all official EU languages at the date of its publication.

These documents are available at:

We kindly ask you to disseminate this information widely or publish it on your website.

We wish you a great success for the preparation of your capacity building proposals or any other cooperation projects !

Nacionalna Erasmus+ kancelarija (NEO) u saradnji sa grupom eksperata za reformu visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine (HERE BIH) organizovala je radionicu na temu „The Management of Human Resources in Public Higher Education“u petak, 20.10.2017. godine u prostorijama rektorata Univerziteta u Banjoj Luci.

Radionicu je vodio međunarodni ekspert, prof. Stephen Hagen, profesor emeritus na ITMO Univerzitetu St. Petersburg, Ruska Federacija. Na radionici su predstavljena iskustva evropskih univerziteta u upravljanju ljudskim resursima te su se razmatrali izazovi u ovoj oblasti te načini njihovog prevazilaženja.