Erasmus+

Tempus

Higher Education

For Students

Aktivnostima programa Jean Monnet promoviše se izvrsnost u podučavanju i istraživanju u području studija o EU u svijetu. Cilj tih aktivnosti je poticati dijalog između akademskog svijeta i političara, posebno radi jačanja upravljanja politikama EU.

Studije o EU obuhvataju studije o Evropi u potpunosti s posebnim naglaskom na proces evropskih integracija u njegovim unutrašnjim i vanjskim vidovima. Ovo područje također obuhvata ulogu EU u globalizovanom svijetu u promovisanju aktivnog evropskog građanstva i dijaloga između ljudi i kultura.

Jean Monnet moduli, Jean Monnet katedre, Žan Monet centri izvrsnosti, Jean Monnet podrška udruženjima, Jean Monnet mreže i Jean Monnet projekti su dio Opšteg poziva za dostavu projektnih prijedloga, detaljno objašnjenog u programskom vodiču.

EACEA kroz Jean Monnet program podržava:

  1. Evropski koledž
  2. Evropski univerzitetski institut
  3. Evropski institut javne uprave
  4. Akademiju evropskog prava
  5. Evropsku agenciju za razvoj obrazovanja za posebne potrebe
  6. Međunarodni centar za evropsku obuku

Za više informacija molimo Vas posjetite stranicu EACEA-e.