Erasmus+

Tempus

Higher Education

For Students

Jean Monnet centar izvrsnosti je ključna tačka znanja i kompetencija o temama u području EU. Projekti koji se odnose na Jean Monnet centre izvrsnosti traju 3 godine.

Jean Monnet centar izvrsnosti okuplja stručnost i kompetencije visoko rangiranih eksperata (uključujući Jean Monnet katedre i/ili koordinatore Jean Monnet modula) i ima za cilj razvoj sinergije između različitih disciplina resursa u području evropskih studija, kao i kreiranje zajedničkih transnacionalnih aktivnosti i strukturnih veza s akademskim institucijama u drugim zemljama. Također, osigurava otvorenost prema civilnom društvu.

Jean Monnet centri izvrsnosti imaju ključnu ulogu u dopiranju do studenata s fakulteta koji se ne susreću s temama o EU, kao i donosiocima odluka, državnih službenika, organizovanog civilnog društva i uopšte šire javnosti.

Za više informacije, posjetite web stranicu EACEA-e.