Erasmus+

Tempus

Higher Education

For Students

Katedra Jean Monnet je radno mjesto predavača u području studija o EU za univerzitetske profesore.

Katedru Jean Monnet mora imati jedan profesor, koji mora imati barem 90 sati predavanja u akademskoj godini.

Sati predavanja uključuju i konsultacije u kontekstu grupnih predavanja, seminara, tutorijala i mogu uključivati i prethodno navedeni oblik učenja na daljinu, ali ne uključuju podučavanje jedan na jedan i/ili uz nadzor.

Za više informacija, posjetite web stranicu EACEA-e.