Erasmus+

Tempus

Higher Education

For Students

Jean Monnet mreže su nova Jean Monnet akcija koja ima za cilj potaći stvaranje i razvoj konzorcija međunarodnih igrača (institucije visokog obrazovanja, centri izvrsnosti, odjeli, timovi, pojedinačni stručnjaci itd.) u području evropskih studija.

Jean Monnet mreže su projekti koji traju 3 godine.

One pridonose prikupljanju informacija, razmjeni prakse, izgradnji znanja i promovisanju procesa evropskih integracija u svijetu.

Ovom se aktivnošću također može podupirati jačanje postojećih mreža kojima se podupiru određene aktivnosti, posebno poticanje saradnje mladih istraživača u područjima povezanim s EU.

Projekti će se temeljiti na jednostranim prijedlozima usmjerenim na aktivnosti koje se ne mogu uspješno provoditi na nacionalnoj razini i za koje je potrebna uključenost barem pet partnerskih institucija (uključujući instituciju koja podnosi zahtjev) iz pet različitih država. Njihov je cilj provoditi projekte koji imaju multinacionalnu, a ne nacionalnu dimenziju.

Za više informacija posjetite web stranicu EACEA-e.