Erasmus+

Tempus

Higher Education

For Students

Jean Monnet projekti podržavaju inovacije i širenje sadržaja EU. Ovi će se projekti temeljiti na jednostranim prijedlozima – iako predložene aktivnosti mogu uključivati i druge partnere – i mogu trajati između 12 i 24 mjeseca.

  • Projekti „Inovacijaˮ istražuju nove uglove i različite metodologije kako bi predmeti koji se bave EU bili privlačniji i prilagođeni različitim grupama ciljnog stanovništva (npr. projekti o Učenje o EU @ Školi);
  • Projekti „Cross-fertilisationˮ promovisat će se rasprave i razmišljanja o pitanjima EU i povećavati znanje o Uniji i njenim procesima. Cilj tih projekata je poticati znanje EU u određenim kontekstima;
  • Projekti „Širenje sadržajaˮ bit će uglavnom usmjereni na aktivnosti informisanja i širenja.

Za više informacija, posjetite web stranicu EACEA-e.