Erasmus+

Tempus

Higher Education

For Students

Ključna akcija 1 podržava mobilnost u obrazovanju, obuci i sektoru mladih, te ima za cilj dati doprinos kreiranju dugoročnih koristi pojedinačnim učesnicima, kao i uključenim organizacijama.

EACEA vrši odabir projekata u okviru:

Ove dvije akcije su uključene u Opšti poziv za prijedloge. Za više informacija, molimo Vas posjetite web stranicu EACEA-e.

Druge akcije KA 1 se provode na decentralizovanom nivou od strane nacionalnih agencija:

  • Projekti mobilnosti za studente i osoblje u institucijama visokog obrazovanja;
  • Projekt mobilnosti za učenike i osoblje u strukovnom obrazovanju i obuci;
  • Projekt mobilnosti za nastavno osoblje u školama;
  • Projekt mobilnosti za osoblje u obrazovanju odraslih;
  • Projekt mobilnosti za mlade i osobe koje rade s mladima.

Aplikacije u okviru ove akcije ne mogu biti podnesene od strane studenata, osoblja i volontera kao pojedinaca. Osobe koje žele učestovati u nekoj od ovih aktivnosti mogu kontaktirati organizacije koje primaju sredstva kroz Erasmus+ program.