Erasmus+

Tempus

Higher Education

For Students

Akcije unutar Ključne akcije 2, daju mogućnost za saradnju organizacijama iz različitih zemalja učesnica programa, kao i za razvoj, dijeljenje i prenos najboljih praksi, te inovativnih pristupa u području obrazovanja, obuke i mladih.

EACEA u okviru Opšteg poziva za prijedloge implementira sljedeće akcije, a koje su detaljno objašnjene u programskom vodiču:

  • Udruženja znanja između institucija visokog obrazovanja i preduzeća;
  • Udruženja sektorskih vještina fokusirajući se na neusklađenost pojedinačnih ekonomskih sektora;
  • Projekti jačanja sposobnosti u oblasti mladih podržavajući saradnju u partnerskim zemljama;
  • Projekti jačanja sposobnosti u oblasti visokog obrazovanja podržavajući saradnju u partnerskim zemljama.

Dodatno, kroz Ključnu akciju 2 podržan je visok broj strateških partnerstava u području obrazovanja, obuke i mladih. Odabir i menadžment projekata se vrši na nacionalnom nivou. Za više informacija, kontaktirajte nadležnu nacionalnu agenciju.

 Za više informacija molimo Vas posjetite stranicu EACEA-e.