Erasmus+

Tempus

Higher Education

For Students

Projekti jačanja sposobnosti su transnacionalni projekti saradnje zasnovani na višelateralnim partnerstvima između organizacija koje djeluju u području mladih u programskim i partnerskim zemaljama.

Projekti jačanja sposobnosti mladih imaju za cilj:

  • Jačati saradnju i razmjenu u oblasti mladih između programskih i partnerskih zemalja između različitih regija u svijetu;
  • Poboljšati kvalitet i priznavanje u oblasti rada mladih, neformalnog učenja, volontiranja u partnerskim zemljama, te jačanje sinergije i komplementarnosti s drugim obrazovnim sistemima, tržištem rada i društvom;
  • Ojačati razvoj, testiranje i ispostavljanje šema i programa mobilnosti neformalnog učenja na regionalom nivou;
  • Promovisati transnacionalnu mobilnost vezanu za neformalno učenje između programskih i partnerskih zemalja, koje imaju za ciljne grupe mlade s manjim mogućnostima, sa svrhom poboljšanja nivoa kompetencija učesnika i jačajući njihovo aktivno učešće u društvu.

Za više informacija molimo Vas posjetite stranicu EACEA-e.