Erasmus+

Tempus

Higher Education

For Students

Udruženja sektorskih vještina imaju za cilj smanjiti nedostatak vještina prilagođavanjem sistema početnog i trajnog strukovnog obrazovanja i obuke posebnim sektorskim potrebama na tržištu rada i potražnji za novim vještinama u vezi s jednim ili više profila zanimanja.

Ovi ciljevi će biti postignuti putem:

  • VET modernizacije i iskorištavanjem njegovog potencijala za poticanje ekonomskog razvoja i inovacija, posebno na lokalnom i regionalnom nivou, povećavanjem konkurentnosti predmetnih sektora;
  • Jačanja razmjene znanja i prakse između institucija za strukovno obrazovanje i obuku i tržišta rada u koje je ugrađeno učenje utemeljeno na radu;
  • Olakšavanja mobilnosti radne snage, uzajamnog povjerenja i većeg priznavanja kvalifikacija na evropskom nivou u predmetnim sektorima.

Za više informacija molimo Vas posjetite stranicu EACEA-e.