Erasmus+

Tempus

Higher Education

For Students

Ključna akcija 3 obezbjeđuje sredstva za različite vrste aktivnosti s ciljem poticanja razvoja inovativne politike, političkog dijaloga i implementacije, te razmjene znanja u području obrazovanja, obuke i mladih. Većinu aktivnosti ključne akcije 3 provodi EACEA, a iste nisu dio Opšteg poziva za podnošenje prijedloga.

Tri glavna instrumenta ove akcije se provode kroz Posebne pozive za dostavu prijedloga objavljenih na stranici EACEA-e:

  • Potencijalne inicijative koje daju podršku projektima saradnje usmjerenim na budućnost razvoja politike i eksperimentima s evropskim politikama koje provode javna tijela i organizacije na visokom nivou kako bi stimulirale inovativne politike i pripremile njihovu implementaciju.  
  • Saradnja s civilnim društvom koja obezbjeđuje podršku evropskim nevladinim organizacijama i EU-širokoj mreži aktivnoj u oblasti obrazovanja, obuke i mladih s ciljem podizanja svijesti o evropskim politikama i jačanju saradnje s javnim tijelima.

Sredstva su također alocirana kroz različite pozive za tendere i ograničene pozive:

  • Studije i ankete s ciljem povećanja znanja u oblasti obrazovanja, obuke i mladih kroz prikupljanje dokaza i analizu;
  • Alati evropske politike koji poboljšavaju priznavanje vještina, kvalifikacija i diploma kroz olakšavanje transfera kredita, podršku menadžmentu vještina i vodstva, Bolonjskog procesa i osiguranja kvaliteta;
  • Saradnja s međunarodnim organizacijama u cilju poticanja dijaloga politike s partnerskim zemljama i promociju međunarodne privlačnosti evropskog visokog obrazovanja u svijetu. Ovim će se također podržati grupa stručnjaka za reformu visokog obrazovanje u partnerskim državama u susjedstvu EU-a.
  • Dijalog s interesno-utjecajnim grupama, promocija politike i programa u cilju podizanja svijesti o EU politikama kroz podršku dijalogu i promociji politike s javnim tijelima, davaocima i interesno-utjecajnim grupama u oblasti obrazovanja, obuke i mladih.

Za više informacija, posjetite stranicu EACEA-e.