Erasmus+

Tempus

Higher Education

For Students

Cilj ove aktivnosti je:

  • Podržati implementaciju, u području sporta, strategija EU za socijalnu uključenosti i jednake mogućnosti, posebno Strategija EU za ravnopravnost spolova i Strategije EU za osobe s invaliditetom, te Direktive o rasnoj jednakosti;
  • Poticati učešće u sportu i fizičkoj aktivnosti nadovezujući se, između ostalog, na implementaciju Smjernica EU o fizičkoj aktivnosti;
  • Podrška Evropskoj sedmici sporta.

Za više informacija posjetite stranicu EACEA-e.