Erasmus+

Tempus

Higher Education

For Students

Nacionalni Erasmus+ Informativni dan u Bosni i Hercegovini održan je u četvrtak, 9. novembra 2017. godine, u prostorijama Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Događaj su otvorili Suad Muhibić, direktor Nacionalne Erasmus+ kancelarije u BiH, prof. dr. Biljana Antunović, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci, g-đa Aleksandra Wagner, šef Regionalnog ureda u Banjoj Luci, Delegacija EU u BiH i g-din Adnan Husić, pomoćnik ministra u sektoru za obrazovanje Ministarstva civilnih poslova BiH.

Fokus događaja je bio na promociji mogućnosti u okviru Erasmus+ programa, s posebnim naglaskom na mogućnosti iz oblasti visokog obrazovanja, uključujući: projekte jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju, međunarodne kreditne mobilnosti, zajedničke master programe, Žan Mone aktivnosti, te ostale relevantne mogućnosti.

Događaju je prisustvovalo oko 90 učesnika, predstavnika akademske zajednice, relevantnih ministarstava obrazovana i agencija, nevladinih organizacija, studenata te ostalih relevantnih sudionika.