Erasmus+

Tempus

Higher Education

For Students

Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Bosni i Hercegovini (NEO), u saradnji sa grupom eksperata za reformu visokog obrazovana (HERE) i Univerzitetom u Istočnom Sarajevu (UIS) organizovala je godišnju HERE konferenciju pod nazivom ''implementacija Bolonjskog procesa u BiH - Trendovi i prakse u visokom obrazovanju'' u srijedu, 07. decembra 2016. godine, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Događaj su otvorili prof. dr. Radoslav Grujić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu i g-din Suad Muhibić, direktor Nacionalne Erasmus+ kancelarije u BiH.

Cilj konferencije je bio da se prenesu znanja, vještine i iskustava od strane eksperata za reformu visokog obrazovanja stečene na međunarodnim HERE trening seminarima i studijskim posjetama održanim u 2016. godini, kao i unapređenje saradnje između HERE eksperata i relevantnih institucija iz oblasti visokog obrazovanja.

Erasmus+ program nudi mogućnosti za mobilnost u oblasti visokog obrazovanja te projekte saradnje sa evropskim partnerima. Poziv za dostavu projektnih prijedloga je objavljen sa rokovima za prijave u februaru 2017. godine.

Zainteresovani za učešće kao institucija?

Ili ste student ili član osoblja u potrazi za Erasmus+ stipendijom?

Evropa nudi čitav niz mogućnosti studiranja u oblasti visokog obrazovanje i mogućnost stipendiranja. Saznajte više informacija o 30 evropskih zemalja na ovoj web stranici: Studiranje u Evropi.

1 1

Nacionalni Erasmus+ Informativni dan u Bosni i Hercegovini održan je u srijedu, 19. oktobra 2016. godine, u svečanoj Sali rektorata, Univerziteta u Sarajevu. Događaj su otvorili prof. dr. Izet Rađo, prorektor za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu, g-din Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH, g-din Adnan Husić, pomoćnik ministra u sektoru za obrazovanje Ministarstva civilnih poslova BiH te g-din Suad Muhibić, direktor Nacionalne Erasmus+ kancelarije u BiH.

Glavni cilj događaja je promocija mogućnosti u okviru Erasmus+ programa, s posebnim naglaskom na mogućnosti iz oblasti visokog obrazovanja, uključujući: projekte jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju, međunarodne kreditne mobilnosti, zajedničke master programe, Žan Mone aktivnosti, te ostale relevantne mogućnosti.