Erasmus+

Tempus

Higher Education

For Students

edu1Radionica na temu ‘’Razvoj i upravljanje (međunarodnim i multidisciplinarnim) doktorskim studijima" održala se na Univerzitetu u Banjoj Luci 7. juna 2016. godine. Događaj su organizovali Univerzitet u Banjoj Luci u saradnji sa timom eksperata za reformu visokog obrazovana (HERE) i Nacionalnom Erasmus+ kancelarijom u BiH. Voditelj radionice je bio dr. Michael Klimke, EU ekspert sa Tehnickog univerziteta u Minhenu.

Cilj radionice je bio da se prenesu znanja, iskustva i primjeri dobre prakse predstavnika evropske akademske zajednice vezano za uspostavljanje i organizaciju doktorskih studija na engleskom jeziku (organizacija studijskih programa, sistemi finasiranja, obuka kandidata, itd.).

 

Opširnije...

Radionica na temu ‘’Kratki ciklusi visokog obrazovanja i njihovo uvođenje u okvir kvalifikacija u BiH’’ je održana na Univerzitetu u Sarajevu 14. aprila 2016. godine. Događaj je organizirala Nacionalna Erasmus+ kancelarija u BiH u saradnji sa bh. timom eksperata za reformu visokog obrazovanja (HERE) i Univerzitetom u Sarajevu.  Voditelj radionice je bio prof. dr. Stefan Delplace, EU ekspert iz Evropskog udruženja institucija visokog obrazovanja (EURASHE).

Cilj radionice je bio prenijeti evropska znanja i iskustva na članove akademske zajednice, predstavnike vlasti te ostale ključne učesnike u ovom procesu.

Prezentacije sa ove radinice se mogu preuzeti ispod: