Erasmus+

Tempus

Higher Education

For Students

eucomU Beogradu je od 28-29. septembra održan šesti sastanak ministara obrazovanja i nauke, u okviru Platforme za Zapadni Balkan za obrazovanje i obuku/istraživanje i inovacije. Sastanak u Beogradu je nastavak inicijative koja je otpočela 2012. u Danilovgradu, a koja se odnosi na saradnju u oblasti obrazovanja i obuke na nivou zapadnog Balkana. Ovi sastanci imaju za cilj da identifikuju zajedničke prioritete na nivou Regiona, i mogućnost razvijanja ideja koje bi mogle poslužiti kao teme od interesa za eventualne zajedničke projekte kroz podršku EU fondova.

Sastanak je organizovan kroz panel diskusije ministara obrazovanja, i ministara nauke, kao i panel diskuje alumnista, pokretača regionalne alumni asocijacije, koja je također jedan od proizvoda prethodnog ministarskog sastanka i ima za cilj i dalje podsticanje mladih da koriste programe mobilnosti, ali i da isti koriste i marginalizovane grupe studenata. Na ovom panelu, zajedno s alumnistima aktivno je učestvovao i evropski komesar za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, Tibor Navracsics.

Regionalni HERE seminar ”Magični trougao visokog obrazovanja: model finansiranja – istraživački kapaciteti – kvalitet doktorskih studija“

Tema izgradnje kapaciteta u doktorskom obrazovanju je definisana kao jedan od prioriteta od strane eksperata za reformu visokog obrazovanja (HERE) na evropskom nivou i podržana od strane Evropske komisije u okviru instrumenta tehničke pomoći (TAM) u Erasmus+ partnerskim zemljama.

Cilj seminara, koji je održan 25-26. septembra u Budvi je bio da se omogući diskusija o planiranju i dizajniranju doktorskih programa, strukturama za podršku organizaciji doktorskih studija, kao što su doktorske škole, finansiranju doktorskih studija, osiguranju kvalitetu u doktorskom obrazovanju, međunarodnoj saradnji i umrežavanju u doktorskom obrazovanju, kao i generalno izgradnji istraživačkih kapaciteta.