Erasmus+

Tempus

Higher Education

For Students

O čemu je riječ?

Više od 30 godina, Evropa je finansirala Erasmus program koji je omogućio više od 4 miliona evropskih studenata da provedu dio studija na drugoj evropskoj instituciji visokog obrazovanja. Erasmus+ sada otvara ove mogućnosti za studente i osoblje iz drugih dijelova svijeta. U okviru Erasmus+ ključne akcije 1, „Međunarodne kreditne mobilnosti“ (International Credit Mobility - ICM), institucija visokog obrazovanja iz partnerske zemlje[1]  može poslati studente i osoblje na drugu partnersku instituciju visokog obrazovanja u programskoj zemlji i obratno.

 
Čemu služi?

Koristi za studente i osoblje:

 • Podrška studentima u sticanju znanja, vještina i kompetencija u svrhu jačanja njihovog ličnog razvoja;
 • Podrška profesionalnom razvoju osoblja koje je zaposleno u oblasti visokog obrazovanja u svrhu inovacije i poboljšanja kvaliteta podučavanja i obuke;
 • Jačanje znanja i kompetencija stranih jezika;
 • Podizanje svijesti i razumijevanja drugih kultura i zemalja, pružajući priliku za izgradnju međunarodnih mreža kontakata.

Koristi za institucije visokog obrazovanja:

 • Jačanje kapaciteta, atraktivnosti i međunarodne dimenzije institucija visokog obrazovanja kako bi mogle ponuditi aktivnosti i programe koji bolje odgovaraju pojedincima unutar i izvan Evrope.
 
Koje su mogućnosti za saradnju?
 1. Mobilnost studenata između programskih i partnerskih zemalja
 2. Mobilnost osoblja između programskih i partnerskih zemalja
 
Koje su mogućnosti za studente?

Mobilnost za studente svih ciklusa u svim disciplinama:

 1. Period studija u inostranstvu na partnerskoj instituciji visokog obrazovanja (od 3 do 12 mjeseci)
 2. Praksa u inostranstvu u preduzeću ili nekom drugom relevantnom radnom mjestu (od 2 do 12 mjeseci)[2]

Studenti mogu studirati u inostranstvu u ograničenom periodu i steći određene kredite. Po završetku perioda mobilnosti, studenti se vraćaju matičnim institucijama i završavaju studije. Studenti mogu primiti EU sredstva kao doprinos njihovim putnim i životnim troškovima tokom boravka u inostranstvu.

 
Koje su mogućnosti za osoblje?

Mobilnost za osoblje:

 1. Period podučavanja: ova aktivnost dopušta osoblju iz institucija visokog obrazovanja da podučavaju na partnerskim institucijama visokog obrazovanja u inostranstvu u bilo kojoj akademskoj disciplini (od 5 dana do 2 mjeseca za osoblje iz partnerskih zemalja, isključujući period putovanja)
 2. Period obuke:  ova aktivnost podržava profesionalni razvoj osoblja (akademskog i neakademskog) kroz treninge u inostranstvu (isključujući konferencije) i period posmatranja/obuke na partnerskim institucijama visokog obrazovanja, ili drugim relevantnim organizacijama u inostranstvu (od 5 dana do 2 mjeseca za osoblje iz partnerskih zemalja, isključujući period putovanja)

Period u inostranstvu može biti kombinacija aktivnosti podučavanja i obuke. Osoblje može primiti EU sredstva kao doprinos njihovim putnim i životnim troškovima tokom boravka u inostranstvu.

 
Kako učestvovati?
 • ICM daje mogućnost učešća studentima i osoblju iz institucija visokog obrazovanja koje su uspostavljene u programskim i partnerskim zemljama, ali aplikacija mora biti popunjena i podnesena od strane institucije visokog obrazovanja iz programske zemlje ispred svih uključenih partnera;
 • Aplikant iz programske zemlje mora imati Erasmus povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE);
 • Institucija visokog obrazovanja uspostavljena u partnerskoj zemlji mora biti akreditovana od strane relevantne nacionalne akreditacione organizacije;
 • ICM je decentralizovana akcija i aplikant mora podnijeti aplikaciju svojoj nacionalnoj agenciji;
 • Inter-institucionalni sporazum (IIA) mora biti potpisan između institucija učesnica, prije početka mobilnosti, ali ne neophodno prije podnošenja aplikacije;
  • Potpisivanjem inter-institucionalnog sporazuma, institucije se obavezuju na poštovanje principa i zahtjeva kvaliteta koji ECHE zagovara, a koji se odnose na menadžment mobilnosti i mjere koje osiguravaju visok kvalitet mobilnosti (uključujući priznavanje kredita stečenih u inostranstvu od strane matične institucije po povratku);
 • Zainteresovani studenti i osoblje moraju kontaktirati ured za međunarodnu saradnju u okviru matične institucije u svrhu informisanja o mogućnostima studiranja u inostranstvu, kao i detaljima o Erasmus+ stipendijama (zainteresovani studenti i osoblje apliciraju uredu za međunarodnu saradnju u okviru matične institucije).
 
Koja su pravila finansiranja?
ICM budžet uključuje:
 1. Sredstva za organizacionu podršku za institucije visokog obrazovanja (zasnovanu na broju učesnika mobilnosti koja iznosi do 100 učesnika: 350 EUR po učesniku)
 2. Sredstva za podršku mobilnosti za studente i osoblje
 3. Troškovi putovanja
 
Kada je rok za prijavu?

2. februar 2017 u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte čija implementacija počinje 1 juna iste godine.

 
Gdje pronaći dodatne informacije? Dokumenti za aplikaciju i menadžment ICM projekata su dostupni na sljedećim linkovima na engleskom jeziku:
 1. Erasmus+ Programme Guide
 2. ICM Handbook
 3. Do's and don'ts for applicant higher education institutions
 4. Frequently Asked Questions for Higher Education Institutions
 5. Quick reference guide for Partner Country HEIs
 6. Guide on Amendments to the Beneficiary Grant Agreement
 7. Frequently Asked Questions for Higher Education Students and Staff
 8. Documents for applicants and beneficiaries

 


[1] Sljedeće države mogu učestvovati u aktivnostima Erasmus+ programa: 1. Erasmus+ programske zemlje (države članice EU, BJR Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska); 2. Erasmus+ partnerske zemlje (a. Partnerske zemlje u susjedstvu Evropske Unije uključujući Zapadni Balkan; b. Druge partnerske zemlje). Programske zemlje mogu učestvovati u svim aktivnostima Erasmus+ programa. Partnerske zemlje mogu učestvovati  u određenim aktivnostima Erasmus+ programa pod određenim uslovima.

[2] Prakse između programskih i partnerskih zemalja nisu predviđene u 2016. godini.

bih

Visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini je regulisano Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Okvirni zakon) usvojenom u julu 2007. godine. Zakon omogućava okvir za Bolonjski proces. Više informacija o Bolonjskom procesu.

U skladu s Okvirnim zakonom, visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini je organizovano u sljedeća tri ciklusa:

 • Prvi ciklus vodi do akademskog zvanja završenog diplomskog studija stečenog nakon najmanje tri i najviše četiri godine redovnog studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova. Izuzetak predstavljaju studije u području medicinskih nauka koje se vrednuju s 360 ECTS;
 • Drugi ciklus vodi do akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, stečenog nakon završenog diplomskog studija, traje jednu ili dvije godine, a vrednuje se sa 60 odnosno sa 120 ECTS bodova;
 • Treći ciklus vodi do akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta, traje tri godine i vrednuje se sa 180 ECTS bodova.

U BiH postoji 10 javnih institucija visokog obrazovanja, uključujući 8 univerziteta, 2 koledža, te oko 37 privatnih institucija visokog obrazovanja.

DG EAC Surveys

Overview of the Higher Education System in Bosnia and Herzegovina

EACEA publications about ERASMUS+ programme 2017:

 

 

EACEA publications about ERASMUS+ programme 2016:

Erasmus+ leaflet for students and staff (A4 tri-fold)

Come to Study or Teach in Europe with Erasmus+

Languages available: EN, FR, ES, PT, RU, AR, CH

Bookshop link

Document Library DG EAC

Erasmus+ leaflet for HEI (A4 tri-fold)

Working Together with European Higher Education Institutions

Languages available: EN, FR, ES, PT, RU, AR, CH

Bookshop link

Document Library DG EAC

Jean Monnet leaflet (A4 tri-fold)

 

Language available : EN

 

 

Jean Monnet leaflet (A4 tri-fold)

Jean Monnet - 25 years

Language available : EN, FR, DE

Bookshop link

Document Library DG EAC

Brochure (30 pages)

Commission Communication "European Higher Education in the world"

Language available: EN, FR, DE

 

 

he-c1

Erasmus+ "What's in it for me? - Higher Education (60 pages) (C1)

 

Language available : EN

Bookshop link

Document Library DG EAC

brochure-dg

Erasmus+ "What's in it for me?" brochure (40 pages) (DG)

 

Language available: EN, will be available in the other official languages

Bookshop link

Document Library DG EAC

marie-sklodowska-actions

Marie Skłodowska-Curie actions (C3)

 

Language available : official languages +RU+ Japonais + AR, Chinois

Bookshop link

 

marie-curie-pocket-guide

Marie Curie Pocket Guide (C3)

 

Language available : EN

Bookshop link

 

NEW: Boost your research career – Come to Europe (ERCEA)

 

Language available : EN

Soon on bookshop

 

NEW: Youth–International Dimension of non-formal Learning Opportunities in the field of Youth (D1)

 

 

 

Download file here

 


 Erasmus+ Programme:


All relevant EACEA publications about TEMPUS can be found here:

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/publications_en.php


Reports:


Bologna process Student’s Guide:


Publications/reports on Higher Education systems and policy developments:


 Surveys and studies (including about Tempus):