Off Canvas

 
 
 
 

News

Nacionalna Erasmus+ kancelarija u BiH u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu i timom eksperata iz Bosne i Hercegovine za reformu visokog obrazovanja (HERE) organizovala je radionicu o temi „Trenutni i budući trendovi visokog obrazovanja u Evropi i pregled stanja prioriteta razvoja visokog obrazovanja u BiH za period 2016–2026. godine“.

Predavači na radionici su bili gdin. Michael Gaebel, ekspert EU, direktor Odjela za politike visokog obrazovanja Evropske asocijacije univerziteta i gđa. Aida Durić, šef odsjeka za evropske integracije i međunarodnu saradnju Ministarstva civilnih poslova BiH i članica HERE tima BiH.

Cilj radionice bio je pregled postignuća visokog obrazovanja u Evropi u okviru Bolonjskog procesa, izazova sa kojima se susrećemo, kao i prezentacija budućih trendova u ovom procesu. Također, na radionici je prezentirano i trenutno stanje vezano za prioritete visokog obrazovanja u BiH za period 2016–2026. godine zajedno s glavnim izazovima.

Radionica je održana 3. decembra 2019. godine u sali za sastanke Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 

 
 
 

National Erasmus+ Office in BiH

Zmaja od Bosne 47,
71000 Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina.

Start a Conversation

Phone: +387 33 570 260
Fax: +387 33 570 261
Mail to: office@erasmusbih.com
  • Web Traffic:
  • 1.png3.png7.png1.png3.png4.png
Copyright © 2021 National Erasmus+ Office in Bosnia and Herzegovina. All Rights Reserved.